Location Scout

baza lokacji filmowych i sesyjnych

Co jeśli wybiorą moją nieruchomość?

Jeśli Twój apartament/dom zostanie ostatecznie wybrany, przedstawiciele studia filmowego lub domu produkcyjnego realizującego film podpiszą z Tobą umowę najmu. W umowie znajdą się następujące zapisy:

  • dane stron (Wynajmującego i Najemcy),
  • dokładny adres lokacji,
  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • kwota najmu i warunki płatności,
  • konieczne adaptacje scenograficzne,
  • odszkodowanie za ewentualne zniszczenia,
  • zapis dotyczący prawa autorskiego do wizerunku obiektu, pola eksploatacji, itp.

W razie konieczności przeprowadzenia adaptacji scenograficznych, na 1 lub 2 dni przed zdjęciami możesz być poproszony o umożliwienie scenografowi wykonania prac przygotowawczych (oczywiście będziesz o tym uprzedzony). Usuwanie scenografii i wszelkie prace porządkowe powinny być przeprowadzane bezpośrednio po zakończeniu zdjęć, jednakże jeżeli dzień zdjęciowy trwa dłużej niż 12 godzin, prace porządkowe przesuwa się  na następny dzień bez pobierania dodatkowych opłat. Po zakończeniu filmowania ekipa filmowa jest zobligowana do przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed realizacji filmu.

Kiedy umowa najmu jest podpisana, a dzień zdjęciowy nadszedł, Twoja nieruchomość powinna była dostępna w terminie i godzinach przewidzianych umową, wyglądać tak, jak podczas dokumentacji (np. jeśli pomalujesz ściany na niebiesko - będzie źle ;)). Twoja obecność na planie podczas całego dnia zdjęciowego nie jest konieczna, chyba że masz na to ochotę. Powinieneś jednak być obecny na zakończeniu zdjęć, by skontrolować czy ekipa pozostawia Twoją własność w takim stanie, jak ją zastała.

KONTAKT