#L617

Typmieszkanie
DzielnicaŚródmieście
Budynekkamienica
Salondrewniana podłoga
Kuchniaosobna